Пројекат „Препознајмо, реагујмо и спречимо насиље„, подржан од Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију, реализује се од јануара до краја децембра 2008. године.

Намењен је жртвама породичног насиља, институцијама система (ЦСР, полиције судства, јавног тужилаштва, дома здравља) и ширем грађанству.

Циљеви и задаци пројекта

 • Заустављање и превенција насилног понашања у партнерском односу,
 • Оснаживање жртве да изађе из ситуације насиља,
 • Давање аалтернатива насилном понашању и повећање личне и партнерске компетенције за решавање проблема,
 • Повећана информисаност особа о својим правима и системима подршке и помоћи у ситуацији насиља,
 • Смањење броја животно угрожених особа ( жене, стари, деца ) од насиља у породици,
 • Виши ниво сензибилатета локалне заједнице за препознавање и пријављивање насиља,
 • Стварање ефикасне мултидисциплинарне мреже професионалаца из разних институција и НГО ради спречавања насиља у породици – локални тим,
 • Креирање новог модела рада и протокола у решавању породичног насиља, квалитетније и конкретније мере заштите – мобилни тим,
 • Повећан број интервенција и заустављање насилног понашања у породици,
 • Успостављање превентивног рада у локалној заједници везано за проблематику породичног насиља.


Циљна група Пројекта

 • Грађани на територији Општине Инђија са проблемом насиља у партнерском односу (под партнерским односом подразумевамо следеће врсте релација међу партнерима: забављање, брак, ванбрачна заједница, партнери у процесу физичке сепарације, развода, бивши супружници, родитељи који се понашају насилно у међусобном односу).
 • Деца и омладина – жртве злостављања и занемаривања

Пројектне активности:

 • Дежурство на СОС телефону
 • Саветодавни рад са жртвама насиља
 • Пружање правне помоћи
 • Теренска посета по пријави СУП-а
 • Медијска кампања
 • Едукативне емисије на тему насиља у породици, проблема брачног и породичног функционисања
 • Штампање едукативно информативног материјала