12.12.2019. у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту и Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва одржана је веома корисна Конференција:
Представљање примера добре праксе – Информисање грађана и грађанки о правима и условима у систему социјалне заштите.