Пројекат се спроводи у оквиру грант шеме Европске уније: Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу. Ова грант шема са буџетом од 5,5 милиона евра, финансира пројектне активности 30 корисника грантова и обухвата локалне самоуправе, организације цивилног друштва, као и релевантне институције на локалу. Фокус ових средстава је усмерен ка развоју социјалних услуга у оквиру заједница, развоју социјалног предузетништва, као и спречавању осипања деце из образовног система”.

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Главни циљ пројекта је допринети побољшању социјалне инклузије деце са сметњама у развоју и њихових породица кроз развој социјалних услуга у заједници.
Специфични циљеви пројекта су:

  1. Покретање и унапређивање услуге «Лични пратилац детета» у локалној заједници за децу са сметњама у развоју у Инђији
  2. Унапређење капацитета стручњака за заједничко учешће у имплементацији услуге у зааједници «Лични пратилац детета» за децу са сметњама у развоју
  3. Промовисање ефикасне употребе ресурса кроз партнерство различитих заинтересованих страна укључених у пружање подршке деци са сметњама у развоју у Инђији.

РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

  1. Успостављена је услуга социјалне заштите «Лични пратилац детета» у Инђији за децу са сметњама у развоју и њихове породице.
  2. Идентификована деца са сметњама у развоју којима је потребна подршка (процес мапирања) и развој електронске базе података
  3. Унапређени капацитети професионалаца за спровођење и праћење услуге «Лични пратилац детета»
  4. Израђена је локална Стратегија за развој социјалне заштите
  5. Унапређена је свест јавности значају социјалне инклузије и потребама и могућностима деце са сметњама у развоју у Општини Инђија

АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА
Одабир и обука личних пратилаца, успостављање услуге социјалне заштите „Лични пратилац детета“ за 15 деце, истраживање потреба деце са сметњама у развоју (мапирање) и развој базе података, развијање система за праћење поштовања минималних стандарда у пракси за услугу Лични пратилац и развијање локалних стандарда за ову услуга и обука општинских радника који ће вршити праћење, израда Стратегије социјалне заштите за општину Инђија и промоција пројекта у јавности.

Укупна вредност пројекта је: 183.124,68 еура. Од тога, Делегација Европске уније финансира 164.812,21 еура а Општина Инђија 18.312,47 еура.