У сали Скупштине општине Инђија одржана је завршна конференција „Подршка деци са сметњама у развоју и њиховим породицама у општини Инђија“ и представљена је Стратегија развоја социјалне заштите општине Инђија 2019-2013. године.

Окупљеним родитељима и корисницима услуге лични пратилац обратио се председник општине Инђија Владимир Гак који је рекао да дечији осмеси немају цену и да је то нешто за чега се увек треба борити.

„Пројекат је заживео и више је него значајан за општину Инђија, односно за децу која користе услугу Лични пратилац. Наравно да смо преузели одговорност да наставимо финансирање пројекта“.

Гак је додао да ће се следеће године обезбедити средства за већи број личних пратилаца јер за тако нешто,нажалост, постоји потреба.

У циљу унапређења услуга социјалне заштите у Општини Инђија и усаглашености са националним приоритетима и мерама, Општина је кроз пројекат „Подршка деци са сметњама у развоју и њиховим породицама у Општини Инђија“  развила Стратегију социјалне заштите Општине Инђија за период 2019-2023. године са пратећим акционим планом.

Кроз ова два документа дефинисане су мере и финансијска средства која су неопходна да би грађани имали што бољу и ефикаснију подршку и како би се повећала социјална укљученост рањивих група. Општина Инђија остаје посвећена креирању мера подршке за најугроженије грађане и развијању и унапређењу нових услуга социјалне заштите и после завршетка пројекта.

Пројекат спроводи  Општинa Инђија у партнерству са Центром за социјални рад „Дунав“, у оквиру програма ИПА 2013 „Развој ефективних  услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу“ а предвиђено трајање пројекта је 22 месеца. Укупна вредност пројекта је 183.124,68 еура. Од тога Делегација Европске уније финансира 164.812,21 евра, а Општина Инђија  18.312.47 евра.

Обезбеђујући нове услуге за своје грађане и грађанке, Општина Инђија жели да развија системска решења, која ће бити заснована на партнерству и међусекторској сарадњи, како би се повећао обухват корисника којима је подршка система социјалне заштите потребна.

Сталном сарадњом  релевантних институција и организација, развијањем њихових капацитета, степена стручности и професионалности успоставиће се механизми који ће омогућити грађанкама и грађанима општине Инђија адекватне и доступне услуге  социјалне заштите, као и повећати њихову информисаност и приступ правима у области социјалне заштите.

Галерију слика можете погледати ОВДЕ.