Пројекат „Нека мој свет буде и твој свет“ одобрен је на Конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом и подржан од Министарства рада и социјалне политике.

Реализован је у периоду од 01.04.2007. до 31.12.2007.године. Носилац пројекта је Општинска организација Црвеног крста Инђија у партнерству са Центром за социјални рад.

Циљна група пројекта су биле особе са инвалидитетом у сеоским срединама,особе са инвалидитетом у хранитељским породицама, хранитељи особа са инвалидитетом, деца на породичном смештају и локална заједница. Предвиђене активности су: истраживање потреба ОСИ у сеоским срединама, едукативни рад са ОСИ на породичном смештају и њиховим хранитељима и медијска кампања.

Постигнути резултати :

1. Истражене и евидентиране потребе ОСИ у сеоским срединама

Свих предвиђених 252 ОСИ су обиђене и њихове потребе су истражене и евидентиране путем Упитника БПИ-1.Од свих прикупљених података формирана су досијеа о социо-економском и здавственом статусу и направљена електронска база података. Урађена је Анализа прикупљених података,која ће убудуће олакшати рад на креирању нових пројеката за задовољавање потреба ОСИ у сеоским срединама.

2. Информисани родитељи о специфичним потребама и правима ОСИ и начину задовољавања истих

Пружањем информација, саветовањем и пружањем подршке да се ОСИ остваре своја права из области породично правне и социјалне заштите као и да се активно укључе у рад Друштва за бригу о деци и омладини са посебним потребама „Мој свет“, Асоцијацију за подршку „Живети без разлике“ и Међуопштинску организацију Савеза слепих и слабовидих Инђија-Стара Пазова, као и указивање на значај коришћења културних, спортских, верских и других друштвених садржаја у складу са њиховим стварним потребама.

3. Самосталније и равноправније функционисање ОСИ у хранитељским породицама

У току трајања пројекта урађени су индивидуални планови за ОСИ на породичном смештају који су се реализовали у хранитељским породицама у Чортановцима. Уочена је спремност ОСИ да стицањем нових знања и усвајањем вештина успешније партиципирају у свим аспектима породичног и социјалног функционисања.

4. Боље социјално интегрисане ОСИ у хранитељским породицама

У току трајања пројекта реализоване су едукативно креативне радионице уз учешће ОСИ на породичном смештају и децом без развојних тешкоћа. Кроз креативне радионице дошло је до значајног развоја самопоуздања ОСИ. Њихови радови су били изложени поводом обележавања 25 година рада Центра за социјални рад (у септембру месецу), као и поводом обележавања Светског дана борбе против сиде, Међународног дана особа са инвалидитетом и Светског дана волонтера (3.децембра). Троје деце са породичног смештаја активно је учествовало и у приредбама, један дечак је рецитовао, а двоје је певало.

Такође су учествовали и у приредби 12.децембра, која је реализована у организацији Друштва „Мој свет“, и у приредби поводом поделе новогодишњих пакетића(27.децембра).

5. Ојачана хранитељска компентеција

Програм припреме и обуке хранитеља, подељен је у 11 тематских целина, а свака целина је подељена у 2 или 3 вежбе, интегративни резиме тренера и задатке за породицу. У оквиру трајања пројекта Програм припреме и обуке успешно је прошло 14 хранитеља (8 хранитеља код којих су смештена деца без развојних тешкоћа и 6 потенцијалних хранитеља који су на крају обуке добили подобност за обављање хранитељске улоге).

6. Информисана јавност

Медијска кампања је реализована на три локалне радио станице и три телевизијске станице.

Укупно је реализовано 54 емисије (получасовне) са различитим темама.Такође је осмишљена и штампана брошура о основним правима ОСИ, које су дељене приликом организовања приредби као и на инфо штандовима који су били постављени у центру града у децембру.Свим анкетираним ОСИ достављене су брошуре поштом.