Пројекат „На то све ја кажем не!“ реализован је у оквиру превентивних активности Центра за социјални рад 2002-2006. године.

 

Циљна група

Ученици шестих разреда и родитељи ученика шестих разреда Основних школа на територији Општине Инђија.

 

Кратак опис пројекта

ЦСР је на основу вишегодишњег искуства уочио потребу да се на нивоу локалне заједнице синхронизују активности стручних радника који се баве заштитом деце и омладине која су све више изложена негативним утицајима психоактивних супстанци. Опредељење за ученике шестих разреда базиралли смо на већини истраживања у нашој земљи да се до првог контакта са алкохолом и цигаретама у просеку долази са тринаест и по година и да је адолесценција период животног доба када долази до биолошког, психолошког и социјалног сазревања које је праћено бурним променама у понашању младих. Ова фаза се означава као фаза кумулативног животног стреса што представља ризик за појаву проблема породичног функционисања. Деца су у стварању сопственог идентитета, откривању нових и потврђивању старих вредности, а родитељи су у изазову средњег доба.

Едукативне радионице са ученицима ВИ разреда и њиховим родитељима са циљем примарно превентивног деловања, у смислу упознавања родитеља и ученика са узроцима и последицама асоцијалног понашања код младих, реализоваће ЦСР и основне школе у свим основним школама на територији општине Инђија. У току реализације радионица вршиће се и подела едукативно-пропагандног материјала са одговарајућим садржајем.

 

Циљеви пројекта

Повећање информисаности о узроцима и последицама асоцијалног понашања и конзумирања психоактивних супстанци код ученика шестих разреда и њихових родитеља.

 

Пројекат је финансијски био подржан од:

  • Care internacional – школска година 2002/03
  • Скупштине општине Инђија – шк. год.2003/04
  • Фонда за социјалне иновације – шк. год. 2004/05 и прва половина 2005/06.- 16 месеци