Пројекат „Додати живот годинама“ подржан одстране Скупштине општине Инђија,реализовао се од 03.11. 2004. до 28.02.2005. године у трајању од 4 месеца.

Општи циљ овог пројекта био је ванинституционална заштита старих лица и смањивање броја старих лица у установама социјалне заштите, као и оснивање клуба старих на територије општине Инђија.

Циљна група

Циљна група овог пројекта су била стара лица од 60 до 75 година оба пола. Опредељење за наведену циљну групу базирало се на чињеници да је период породице која стари везан за престанак радног односа, смрт брачног друга, опадање емоционалних веза са особама из социјалног окружења, што све може довести до неадекватног реаговања проузрокованом наведеним стресогеним ситуацијама.

Специфични циљеви

Специфични циљеви овог пројекта су били:

  • подстицање мотивације старих како активно да проживе старост,
  • подстицање дефинисања постојећих осећања и рад са тим осећањима (страх, досада, равнодушност, туга, осећај самоће, несигурности, сувишности, некорисности, одбачености и непотребности),
  • подстицање самопоштовања и развијање позитивне слике о себи,
  • подстицање адаптације на старост, губитке и адаптација на старачки живот,
  • подстицање међугенерацијске солидарности,
  • подстицање на решавање породичних конфликата на конструктиван начин.
  • Пројекат је реализован у форми едукативних радионица које су се одржавале једном недељно у трајању од 2 сата са унапред предвиђеним темама.

Радионицу су реализовала 2 члана тима: психолог и дипломирани социјални радник.