štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

Foto galerija

PROJEKAT " NA TO SVE JA KAŽEM NE "

Centar za socijalni rad "Dunav" u Inđiji od Septembra 2015 godine realizuje projekat " Na to sve JA kažem NE" , finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, kojim su obuhvaćeni učenici šestih i sedmih razreda OŠ na teritoriji Opštine Inđija. Osnovni cilj projekta je primarna prevencija mladih na što ranijem uzrastu, u smislu upoznavanja roditelja i učenika sa uzrocima i posledicama asocijalnog ponašanja, kao i unapređenja znanja i stavova u vezi sa korišćenjem psihoaktivnih supstanci uz unapređenje kompetencija roditelja u vezi sa ovom temom.