štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ

Potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć preuzmite ovde>>>

 

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ

Potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć preuzmite ovde>>>
 

POSEBNA NOVČANA NAKNADA

Potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na posebnu novčanu naknadu možete preuzeti ovde >>>
 

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ NEZAPOSLENOJ TRUDNICI

Potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenoj trudnici možete preuzeti ovde >>>
 

DODATAK ZA NEGU I POMOĆ DRUGOG LICA

Potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica možete preuzeti ovde >>>

 

STARATELJSTVO

Potrebnu dokumentaciju za starateljstvo možete preuzeti ovde>>>

 

SMEŠTAJ U USTANOVU SOCIJALNE ZAŠTITE

Potrebnu dokumentaciju za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite možete preuzeti ovde >>>