štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

sreda, 1. novembar 2017.

Položaj,uloga i odgovornost stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite


 Asocijacija socijalnih radnika i Komora socijalne zaštite organizuju treću međunarodnu konferenciju, koja  će biti održana u Vrnjačkoj Banji u periodu od 01.-03.11.2017.godine

Odabir tematskih oblasti je direktno i indirektno vezan za tragične događaje u centrima za socijalni rad u Beogradu, jer j epotrebno da se zajednički razmotre uzroci i posledice društveno nepotpune zaštite građana  koji su u stanju socijalne potrebe, kao i da se razmotri uloga stručnih radnika u skladu sa standardima i zakonskim propisima, koji se sprovode u praktičnom radu.


Pretraga vesti