štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

utorak, 24. oktobar 2017.

Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici


 bila je tema javne tribine koja je održana u Kulturnom centru u Inđiji u organizaciji Centra za socijalni rad. Gosti predavači su bili javni tužilac Vladimir Nikolić OJT Stara Pazova , policijski službenici Zorana Aćimović i Jovanka Repić PS Inđija. Cilj ovog Zakona je da na opšti i jedinstven način uredi organizaciju i postupanje državnih organa i drugih organizacija radi delotvornog sprečavanja nasilja u porodici.

 Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici  koji je stupio na snagu od 01.06.2017.godine donela je novine u postupanju policijskih službenika, mogućnost izricanja Hitnih mera nasilniku, i to :Meru privremenog udaljenja počinioca iz stana  i Meru privremene zabrane počiniocu  da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj.Hitna mera koju izrekne policijski službenik traje 48 sati.


Pretraga vesti