štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

utorak, 10. oktobar 2017.

“Život bez nasilja - za svako dete! Udruženi u zaštiti dece od nasilja!”


 

Zagovaranje za kreiranje i primenu Lokalnog međusektorskog protokola o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Osnovni cilj projekta jeste  usvajanje ili unapređenje postojećih lokalnih međusektorskih protokola o saradnji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u ciljanim opštinama: Užice, Čajetina, Bačka Palanka, Pančevo, Sombor, Inđija, Irig, Valjevo,  Čajetina, Majdanpek, Bor, Požarevac, Ćuprija, Varvarin, Ćićevac, Aleksandrovac, Prokuplje, Bela Palanka, Pirot, Bujanovac, Vranje.

Opšti okvir za  realizaciju projekta je Konvencija o pravima deteta, Nacionalni plan akcije za decu NPA (2005-2015),   Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja (2005), Posebni, sektorski protokoli (2006-2009), Lokalni protokoli/sporazumi o intersektorskoj saradnji na lokalnom nivou u ostvarivanju zaštite dece.

                Razlozi za usvajanje lokalnih međusektorskih protokola nalaze se u sledećim uočenim problemima: mali broj otkrivenih slučajeva nasilja,  nedovoljna informisanost  lokalnih partnera i  nepostojanje precizno definisanih načina razmene informacija, važnih za postupanje, nedovoljno poznavanje uloga, nadležnosti, kapaciteta i ograničenja drugih sistema, odsustvo koordinacije lokalnih partnera i formalizovana primena zajedničkih procedura, nepostojanje zajedničke evaluacije preduzetih akcija i mera, nepostojanje jedinstvene baze podataka, neracionalno korišćenje resursa (ljudskih i materijalnih), različito shvatanje profesionalaca šta sve jeste nasilje. Usvojeni lokalni međusektorski protokoli treba da doprinesu stvaranju efikasnog, operativnog tima za unapređenje zaštite dece koja trpe nasilje (žrtava); povećanju broja otkrivenih slučajeva nasilja; povećanju broja procesuiranih nasilnika;  formiranju jedinstvene funkcionalne baze podataka.


Pretraga vesti