štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

utorak, 21. februar 2017.

Okrugli sto


 "Promocija vodiča za kulturno kompetentnu praksu u socijalnoj zaštiti",koji organizuje Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u partnerstvu sa UNICEF-om u okviru projekta "Razvoj srodničkog hraniteljstva,podeljene brige za decu sa smetnjama u razvoju i kulturno kompetentne prakse u socijalnom radu" , a u okviru šireg projekta "Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite" koji finansira EU,a realizuje  u partnerstvu Ministarstvo za rad,zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja,Ministarstvo pravde i UNICEF, održaće se 21.02.2017.godine u Novom Sadu u prostorijama Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.


Pretraga vesti