štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

petak, 16. decembar 2016.

Godišnja konferencija mreže "Život bez nasilja"


 Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman,kao koordinator mreže "Život bez nasilja" organizovao je konferenciju pod nazivom Konferencija "Istanbulska konvencija-Odgovornost i obaveze institucija", koja je održana 16.12.2016.godine u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Na Konferenciji je predstavljena aktivnost Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost  Vlade Republike  Srbije, sa osvrtom na primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ( Istanbulska konvencija) i predstavljene su obaveze države, imajući u vidu da je Narodna Skupština RS usvojila Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, ukazano je i na novine i očekivanja od novih zakonskih rešenja.


Pretraga vesti