štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

utorak, 6. decembar 2016.

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu obeležio 10 godina postojanja


 Danas smo bili  prisutni na svečanoj sednici povodom 10 godina postojanja i rada Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.
Sa nama su bili predstavnici nadležnog Sekretarijata, Pokrajinski sekretar Predrag Vuletić , podsekretar Palimir Tot i pomoćnica za socijalnu politiku Jadranka Novakov i kolege i saradnici predstavnici CSR i ustanova za smeštaj korisnika, saradnici iz civilnog sektora .
Pored "Osvrta na 10 godina rada PZSZ", predstavljena je i strategija PZSZ za period od 2016- 2020".

Vizija - PZSZ teži ka društvu zasnovanom na evropskim vrednostima u kojem se uvažavaju ljudska prava i omogućava socijalna uključenost.

Misija - razvijamo funkcionalni sistem socijalne zaštite,učešćem u kreiranju politika,osnaživanjem svih aktera i stvaranjem podsticajnog okruženja za primenu evropskih vrednosti i standarda.


Pretraga vesti