štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

O nama

 

Centar za socijalni rad „Dunav“ Opštine Inđija je ustanova socijalne zaštite koja vrši javna ovlašćenja u oblasti socijalne i porodično pravne zaštite.

Osnovan je odlukom SO Indjije od 10.06.1982 godine. Delatnost je socijalna zaštita, socijalni rad i porodično pravna zaštita primenom Zakona o socijalnoj zaštiti, Porodičnog zakona, Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela, Zakona o finansijskoj podršci porodice i Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti Opštine Inđija.

Centar predstavlja bazičnu, stručnu, institucionalnu nit socijalne zaštite, u kome se  pruža pomoć neposredno ili posredno zadovoljava većina socijalne zaštite pružanjem usluga i aktivnosti kojima se predupređuju, umanjuju ili otklanjaju zavisnost pojedinaca i porodica od socijalnih službi.