štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

Projekti centra

Dodati život godinama

Projekat „Dodati život godinama“ podržan odstrane Skupštine opštine Inđija,realizovao se od 03.11. 2004. do 28.02.2005. godine u trajanju od 4 meseca.

Opšti cilj ovog projekta bio je vaninstitucionalna zaštita starih lica i smanjivanje broja starih lica u ustanovama socijalne zaštite, kao i osnivanje kluba starih na teritorije opštine Inđija.

 

Ciljna grupa

Ciljna grupa ovog projekta su bila stara lica od 60 do 75 godina oba pola. Opredeljenje za navedenu ciljnu grupu baziralo se na činjenici da je period porodice koja stari vezan za prestanak radnog odnosa, smrt bračnog druga, opadanje emocionalnih veza sa osobama iz socijalnog okruženja, što sve može dovesti do neadekvatnog reagovanja prouzrokovanom navedenim stresogenim situacijama.

 

Specifični ciljevi

Specifični ciljevi ovog projekta su bili:

- podsticanje motivacije starih kako aktivno da prožive starost,

- podsticanje definisanja postojećih osećanja i rad sa tim osećanjima (strah, dosada, ravnodušnost, tuga, osećaj samoće, nesigurnosti, suvišnosti, nekorisnosti, odbačenosti i nepotrebnosti),

- podsticanje samopoštovanja i razvijanje pozitivne slike o sebi,

- podsticanje adaptacije na starost, gubitke i adaptacija na starački život,

- podsticanje međugeneracijske solidarnosti,

- podsticanje na rešavanje porodičnih konflikata na konstruktivan način.

Projekat je realizovan u formi edukativnih radionica koje su se održavale jednom nedeljno u trajanju od 2 sata sa unapred predviđenim temama.

Radionicu su realizovala 2 člana tima: psiholog i diplomirani socijalni radnik.