štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

Projekti centra

Želim, hoću, mogu da budem ono što jesam... čovek

Program obeležavanjaMeđunarodnog dana invalida „ŽELIM, HOĆU, MOGU da budem ono što jesam… ČOVEK“

 

Realizovan od 03.12.2006. do 09.12.2006.godine


 

Organizatori:

Centar za socijalni rad „Dunav“

SO Inđija,

Dom zdravlja Inđija,

Društvo za brigu o deci i omladini sa posebnim potrebama „Moj svet“

Resurs centar invalida Srema –Sremska Mitrovica

Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih – Inđija

Savez za sport i rekreaciju invalidnih lica –Inđija

Udruženje invalida rada -Inđija

Udruženje ratnih vojnih invalida -Inđija

Opštinska organizacija Crvenog krsta -Inđija

 

Leci za projekat