štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

Projekti centra

Na to sve ja kažem ne!

Projekat „Na to sve ja kažem ne!“ realizovan je u okviru preventivnih aktivnosti Centra za socijalni rad 2002-2006. godine

Ciljna grupa

Učenici šestih razreda i roditelji učenika šestih razreda Osnovnih škola na teritoriji Opštine Inđija.

 

Kratak opis projekta

CSR je na osnovu višegodišnjeg iskustva uočio potrebu da se na nivou lokalne zajednice sinhronizuju aktivnosti stručnih radnika koji se bave zaštitom dece i omladine koja su sve više izložena negativnim uticajima psihoaktivnih supstanci. Opredeljenje za učenike šestih razreda baziralli smo na većini istraživanja u našoj zemlji da se do prvog kontakta sa alkoholom i cigaretama u proseku dolazi sa trinaest i po godina i da je adolescencija period životnog doba kada dolazi do biološkog, psihološkog i socijalnog sazrevanja koje je praćeno burnim promenama u ponašanju mladih. Ova faza se označava kao faza kumulativnog životnog stresa što predstavlja rizik za pojavu problema porodičnog funkcionisanja. Deca su u stvaranju sopstvenog identiteta, otkrivanju novih i potvrđivanju starih vrednosti, a roditelji su u izazovu srednjeg doba.

Edukativne radionice sa učenicima VI razreda i njihovim roditeljima sa ciljem primarno preventivnog delovanja, u smislu upoznavanja roditelja i učenika sa uzrocima i posledicama asocijalnog ponašanja kod mladih, realizovaće CSR i osnovne škole u svim osnovnim školama na teritoriji opštine Inđija. U toku realizacije radionica vršiće se i podela edukativno-propagandnog materijala sa odgovarajućim sadržajem.

 

Ciljevi projekta

Povećanje informisanosti o uzrocima i posledicama asocijalnog ponašanja i konzumiranja psihoaktivnih supstanci kod učenika šestih razreda i njihovih roditelja.

 

Projekat je finansijski bio podržan od:

Care internacional – školska godina 2002/03

Skupštine opštine Inđija – šk. god.2003/04

Fonda za socijalne inovacije – šk. god 2004/05 i prva polovina 2005/06.- 16 meseci

 

Leci za projekat