Асоцијација социјалних радника и Комора социјалне заштите организују трећу међународну конференцију, која  ће бити одржана у Врњачкој Бањи у периоду од 01.-03.11.2017.године

Одабир тематских области је директно и индиректно везан за трагичне догађаје у центрима за социјални рад у Београду, јер ј епотребно да се заједнички размотре узроци и последице друштвено непотпуне заштите грађана  који су у стању социјалне потребе, као и да се размотри улога стручних радника у складу са стандардима и законским прописима, који се спроводе у практичном раду.